Sytuacja „frankowiczów” od kilku lat regularnie pojawia się w mediach w kontekście niekorzystnych przeliczników i krzywdzących warunków zawartych umów. Jeżeli taka sytuacja dotyczy także Ciebie i nie wiesz, jak sobie z nią poradzić, rozważ skorzystanie z obsługi prawnej, jaka świadczą radcowie prawni.

Analiza umowy pod kątem klauzul niedozwolonych

Przede wszystkim, radca prawny pomoże nam ocenić, czy umowa którą zawarliśmy jest zgodna z prawem i czy nie zawiera klauzul, które kształtują prawa lub obowiązki jednej ze stron kontraktu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualnie, prawnik może pomóc nam uchylić się od złożonego oświadczenia woli, jeżeli zostało ono złożone z wadą prawną.

Odfrankowanie kredytu – O co chodzi?

Radca prawny pomoże nam ocenić, czy kredyt, który zaciągnęliśmy we frankach da się zamienić w zwykły kredyt złotówkowy. Polega to na przekonaniu sądu, że zaciągnięty kredyt jest kredytem waloryzowanym, a nie walutowym. Możemy także domagać się zwrotu spreadów, czyli różnicy między kursem kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego. Wreszcie, ofrankowanie kredytu to także podważenie ważności klauzul indeksacyjnych i wykazanie, że bank w istocie nigdy nie był uprawniony do przeliczenia kredytu na franki szwajcarskie.

Zastępstwo przed sądem

Porada prawna to jednak nie wszystko. Profesjonalny pełnomocnik po dokonaniu oceny umowy i uznaniu, że zasadne jest podjęcie dalszych działań pomoże nam sporządzić pozew przeciwko bankowi. Przede wszystkim zaś możemy liczyć na zastępstwo procesowe przed sądem powszechnym. Jest to o tyle istotne, że przebieg postępowania cywilnego potrafi być niezwykle skomplikowany. Radca prawny nie tylko sporządzi wszelkie, niezbędne pisma, ale także podniesie zarzuty w trakcie rozprawy, a w razie potrzeby zgłosi zastrzeżenia do protokołu. W razie wydania niekorzystnego rozstrzygnięcia przez sąd możemy także liczyć na pomoc prawnika w zakresie sporządzenia adekwatnego środka zaskarżenia.