Wykonywanie zawodu prawnika nie ogranicza się wyłącznie do przeprowadzania spraw rozwodowych, karnych lub cywilnych. Część z nich zajmuje się inną dziedziną, a mianowicie prawem pracy. Jaki jest jego zakres? Kiedy konieczna jest pomoc prawnika od prawa pracy? Wszystko się wyjaśni po przeczytaniu tego tekstu!

Zakres prawa pracy

Prawo pracy jest dość rozległe. Uogólniając, można powiedzieć, że reguluje obowiązki i prawa, zarówno pracownika, jak i pracodawcy. W jego zakres wchodzą również warunki i okresy zatrudnienia, urlopy, zwolnienia, rozwiązywanie sporów (indywidualnych i grupowych), oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem. W Polsce wszystkie ustawy zostały zapisane w Kodeksie Pracy, który jednocześnie jest głównym aktem prawnym. Na jego podstawie wydane są również inne akty, regulaminy, statuty i porozumienia zbiorowe. Strony związane umową o pracę są zobowiązane przestrzegać ich wszystkich. W razie konfliktu interesów Kodeks Pracy podsuwa możliwe rozwiązania. Jeśli nie udaje się wcielić ich w życie, to konieczne jest skierowanie sprawy do sądu pracy.

Kiedy przyda się pomoc prawnika specjalizującego się w prawie pracy?

Skorzystanie z pomocy prawnika, który zajmuje się prawem pracy może konieczne w każdej sytuacji, kiedy strony umowy o pracę nie mogą dojść do porozumienia i nastąpiło złamanie przepisów. Jednym z takich przypadków może być nieuzasadnione zwolnienie z pracy. Warto zaznaczyć, że pracodawca musi mieć podstawy, aby rozwiązać umowę. Jeśli takich nie posiada, a mimo to doszło do zwolnienia, to pracownikowi przysługuje możliwość złożenia odwołania. Podwładny może również dochodzić swoich spraw w sądzie, jeżeli przełożony nie wypłacił mu wynagrodzenia za wykonaną pracę.
Kolejnym przykładem może być mobbing. Niestety to zjawisko jest coraz bardziej powszechne. Pracodawcy chętnie wykorzystują zależność zawodową, nękają swoich pracowników, nieodpowiednio traktują, czy obarczają obowiązkami niezgodnymi z kompetencjami.
Takich sytuacji może być naprawdę dużo. Niegodne warunki pracy, łamanie przepisów, czy nieudzielenie należnego urlopu to tylko kilka możliwości.
Z pomocy prawnika może skorzystać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Na początku przedstawiciel prawa będzie próbował pewnie rozwiązać sprawę polubownie i podejdzie do sprawy bez emocji, które towarzyszą stronom konfliktu. Jeśli mediacja się nie powiedzie, to prawnik od prawa pracy będzie reprezentował swojego klienta przed sądem. Przed rozpoczęciem postępowania zgromadzi dowody umożliwiające potwierdzenie słów poszkodowanego. Natomiast w sądzie będzie domagał się zadośćuczynienia adekwatnego do popełnionego czynu.